Uranus Logo

הנחה בכל תאריך,על הזמנה ישירה

על הזמנה ישירה דרך האתר שלנו בכל תאריך שתבחרו תחסכו-4%

20% הנחה בהזמנה ללא החזר כספי של 90 ימים ממועד ההגעה

 מבצע מיוחד למזמינים מראש 90 ימים ממועד ההגעה %20- הנחה על המחיר הכולל
ההנחה תופיע באופן אוטומטי
ההנחה ניתנת בגין הזמנה זו ואינה ניתנת להחזרה
ההנחה זמינה רק על ידי הזמנה ישירה מהאתר שלנו

15% הנחה בהזמנה ללא החזר כספי של 60 ימים ממועד ההגעה

  מבצע מיוחד למזמינים מראש 60 ימים ממועד ההגעה %15- הנחה על המחיר הכולל
ההנחה תופיע באופן אוטומטי
ההנחה ניתנת בגין הזמנה זו ואינה ניתנת להחזרה
ההנחה זמינה רק על ידי הזמנה ישירה מהאתר שלנו

12% הנחה על שהות ארוכה

מבצע מיוחד הישאר איתנו ליותר מ- 4 לילות ולקבל 12%- הנחה על המחיר הכולל
ההנחה תופיע באופן אוטומטי
ההנחה זמינה רק על ידי הזמנה ישירה מהאתר שלנו

10% הנחה בהזמנה ללא החזר כספי של 30 ימים ממועד ההגעה 

מבצע מיוחד למזמינים מראש 30 ימים ממועד ההגעה %10- הנחה על המחיר הכולל
ההנחה תופיע באופן אוטומטי
ההנחה ניתנת בגין הזמנה זו ואינה ניתנת להחזרה
ההנחה זמינה רק על ידי הזמנה ישירה מהאתר שלנו

7% הנחה בהזמנה ללא החזר כספי של ימים ממועד ההגעה 

מבצע מיוחד למזמינים מראש מ29 ימים עד 8 ימים ממועד ההגעה 7% הנחה על המחיר הכולל.
ההנחה תופיע באופן אוטומטי
ההנחה זמינה רק על ידי הזמנה ישירה מהאתר שלנו

7% הנחה בהזמנה ללא החזר כספי של ימים ממועד ההגעה 

מבצע מיוחד למזמינים מראש מ29 ימים עד 8 ימים ממועד ההגעה 7% הנחה על המחיר הכולל.
ההנחה תופיע באופן אוטומטי
ההנחה זמינה רק על ידי הזמנה ישירה מהאתר שלנו

7% הנחה בהזמנה ללא החזר כספי של ימים ממועד ההגעה 

מבצע מיוחד למזמינים מראש מ29 ימים עד 8 ימים ממועד ההגעה 7% הנחה על המחיר הכולל.
ההנחה תופיע באופן אוטומטי
ההנחה זמינה רק על ידי הזמנה ישירה מהאתר שלנו